Bhakti, el amor místico del alma

Bhakti, el amor místico del alma

Tapa dura ‏ : ‎ 82 páginas
ISBN 979-8509898150
Dimensiones: ‎15.24 x 0.97 x 22.86
Ésta es una recopilación de los siguientes textos: Sri Upadesamrta, Sri Siksastakam, Sri Sva-niyama-dasakam, Sri Nityanandastakam, Sri Gadadharastakam, Sri Mana siksha, Venu Gita, Pranaya Gita, Gopi Gita, Yugala Gita, Bhramara Gita y Sri Vilapa Kusumanjali.

11.00€
3.00€ (envío)
Total: 14.00€